Čistenie auta

Betonic

Betonic Image

Tento produkt má široké uplatnenie v stavebníctve. Používa sa na umývanie stavebných strojov, výťahov, hliníkových konštrukcií, dlažobných kociek. Odstraňuje usadeniny cementu, betónu, kameňov a vápna. Čistí všetky kovy odolné voči pôsobeniu kyselín.

Dávkovanie:

Rozriediť s vodou v pomere 1:1 – 1:10

Dostupné balenia: 1 L, 5 L, 27 kg, 220 kg

Category:
Čistenie auta
Sub-Category:
Špecializované prípravky

Betonic

Betonic Image

Tento produkt má široké uplatnenie v stavebníctve. Používa sa na umývanie stavebných strojov, výťahov, hliníkových konštrukcií, dlažobných kociek. Odstraňuje usadeniny cementu, betónu, kameňov a vápna. Čistí všetky kovy odolné voči pôsobeniu kyselín.

Dávkovanie:

Rozriediť s vodou v pomere 1:1 – 1:10

Dostupné balenia: 1 L, 5 L, 27 kg, 220 kg

Back to top